شنبه 24 آ ذر 1397 | 6. ربيع‌الثاني 1440سامانه تسهیلات در سال 1393 با هدف کمک به آشنایی ضوابط، قوانین و مقررات و راهنمایی چگونگی گردش کار دریافت تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری راه اندازی شده است. همواره سعی بر آن است تا با توجه به تنوع و تشابه در تسهیلات قابل ارایه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، همچنین با بهره گیری مبنایی از ضوابط و قوانین ارایه شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، راهنمایی قابل قبول و هدفمند به کاربران سامانه ارائه گردد. 
سامانه تسهیلات اولین سامانه متمرکز دریافت راهنمای الکترونیک قوانین و ضوابط تسهیلات بانکی است.

امید است این اطلاع رسانی برای آن بخشی از جامعه که تمایل دارند تمامی قوانین و مقررات مربوط به انواع تسهیلات و وام را به صورت متمرکز و بدون مراجعه به بانک ها و سایت ها، در اختیار داشته و از آن اطلاع و آگاهی یابند، مثمر ثمر باشد.

.تمامی حقوق سایت متعلق به سامانه تسهیلات ( راهنمای دریافت وام بانکی ) می باشد
طراحی وب سایت شرق